הגדרה עצמית - אימון במסגרת טיפול פסיכולוגי

הגדרה עצמית באמצעות תמיכה פסיכולוגית

הגדרה עצמית היא מושג המשקף את האמונה שלכל אדם יש את הזכות לכוון את חייו. תלמידים בעלי מיומנויות הגדרה עצמית, נהנים מסיכוי רב להצליח כשהם חווים את המעבר לבגרות, כולל תעסוקה ועצמאות.

טיפולים פסיכולוגיים לסיוע בהגדרה עצמית מבוססים על צרכי המטופל תוך לקיחה בחשבון את תחומי העניין שלו והעדפותיו. לשם השגת מטרה זו, על המטופל להיות מוכן להשתתף בתכנון חייו. שיטות הטיפול הפסיכולוגי להשגת כישורי הגדרה עצמית, מזוהות, מקובצות ומתוארות באתר זה.

הבנת הגדרה עצמית

זהו מונח המקיף מושגים כגון רצון חופשי, זכויות האדם והאזרח, חופש הבחירה, עצמאות, יכולות אישיות, הכוונה עצמית ואחריות אישית. תיאוריית ההגדרה העצמית מבוססת על ההנחה לפי  לאנשים יש נטיות מולדות לגדול ולהתפתח מבחינה פסיכולוגית, לשאוף לשלוט באתגרים סביבתיים, ולשלב חוויות לתוך מושג העצמי.

תיאוריה זו גורסת כי נטיות אנושיות אלו מתבטאות באופן מלא בקשר חברתי תומך בלבד. כלומר, הגדרה עצמית מושגת פשוט כשלאדם יש את הידע והכישורים הדרושים המסוימים, וחשוב אף שאנשי מפתח ומוסדות לימוד בחייו יספקו לו קשר התורם להגדרתו העצמית. כשלבני נוער יש מיומנויות מעולות להגדרה עצמית, הם יכולים לקבל החלטות עצמיות, או לקבל סיוע של פסיכולוגים ואנשי חינוך, אם הם חווים מחסומים או אינם מצליחים להגדיר את עצמם.

הגדרה עצמית מתייחסת לגישות וליכולות הנדרשות לפעול בהתאם לקווים המנחים העיקריים בחיי אדם ולקבל החלטות באופן יחסי לפעולות ללא השפעה חיצונית מופרזת או הפרעה. פעולות אדם הן עצמיות ונחושות אם הוא פועל באופן אוטונומי, ומסדיר את התנהגותו באמצעות יוזמה ותגובה לאירועים באופן המעיד על כשרות פסיכולוגית, ומתנהג באופן של מימוש עצמי.

כלומר, האדם פועל באופנים של שימוש חיובי בידע והבנה לגבי מאפייניו, עוצמותיו ומוגבלויותיו. אדם קובע לעצמו הגדרה עצמית כשהוא קובע מטרות, מקבל החלטות, בוחן אפשרויות, פותר בעיות, מגיע להחלטיות עצמית, מבין את התחומים בהם הוא זקוק לסיוע, ויודע להעריך את התוצאות.

האופן בו נרכשת הגדרה עצמית

היכולות הנדרשות לקבל החלטות עצמאיות נרכשות באופן היעיל ביותר באמצעות ניסיון בעולם האמיתי, אשר מטבעו כרוך בנטילת סיכונים, למידה מטעויות, ושיקוף התוצאות. חוויות אלו מסייעות לאדם צעיר לבחון את נקודות החוזק ואת מגבלותיו ולזהות מטרות קצרות וארוכות טווח מתאימות.

לעיתים קרובות, משפחות ואנשים אחרים בעלי כוונות טובות מגנים על בני נוער הסובלים ממוגבלויות מלבצע טעויות ולהימנע מדיון לגבי הפרטים וההשלכות האפשריות של מגבלות הילד. במקום זאת, הם מתמקדים בניווט הילד הרחק מחוויות רבות, גם אם קיימת בהן אפשרות לכישלון.

יחד עם זאת, על מנת לכוון את עתידם, בני נוער צריכים לדעת את עצמם ולהבין כיצד מוגבלויותיהם עשויות להשפיע על למידה אקדמית, מערכות יחסים, תעסוקה, השתתפות בקהילה, וצורך בתמיכה בידע זה, כך שיהיו בעמדה טובה יותר לפתח תכניות, לקבל החלטות וללמוד מניסיון. אך לא יכול להיות קו דק בין חוויית העולם האמיתי לבין איבוד תחושת ההעצמה האישית.

 

מסגרת לאימון בשיטת תיאוריית ההגדרה העצמית

תיאוריית ההגדרה העצמית (SDT) הגיעה לקדמת הבמה בשלושים השנים האחרונות כתיאוריה החוקרת ומסבירה את עקרונות הליבה של המוטיבציה האנושית. במהותה, טוענת תיאוריה זו כי לכל בני האדם קיימת נטייה חיובית לצמיחה ופיתוח משופרים באמצעות סביבה התומכת בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים המולדים והאוניברסאליים: אוטונומיה: תחושת בחירה; יכולת להשפיע; והתייחסות: מעורבות חברתית. כשצרכים בסיסיים אלו פועלים בסביבה תומכת, הם מובילים לשגשוג אנושי.

אוטונומיה, בחירה והתייחסות הם צרכים פסיכולוגיים מולדים. תיאוריה זו רלוונטית לביצועים האנושיים ולכן מספקת פלטפורמה רחבה לתפקוד אנושי אופטימאלי, בספורט, בעסקים, במקומות עבודה ובחיים החברתיים. צרכים פסיכולוגיים מולדים אלו חשובים לתפקוד תקין במקום עבודה משגשג. אימון אישי לשיפור התפקוד האנושי מתבצע בתהליך תרגול לשיפור הרגולציה העצמית הקוגנטיבית, הרגשית וההתנהגותית, ושינוי נקודת המבט האישית עד להשגת הצלחה בחיים.

הגדרה עצמית

מהלך אימון אישי לשיפור ההגדרה העצמית

אימון אישי המתבסס על תיאוריית ההגדרה העצמית מתבצע ברמה תיאורטית רחבה יותר, המסייעת לאספקת פלטפורמה בסיסית המבוססת על ראיות לפיהן ניתן למנף התנהגויות בסיסיות המובילות להצלחה.

באמצעות גישת אימון נפוצה המתמקדת בשיפור נקודות החוזק הבסיסיות, ניתן להשתמש בצורך הבסיסי של אדם לסגל יכולת להשפיע. תהליך האימון מלמד את המתאמן להבין באופן נרחב את דקויות השיטה על מנת לסגל השפעה נרחבת יותר.

ברמת המיקרו, תיאוריית ההגדרה העצמית משפיעה על מגוון נרחב של שיטות תרגול אימון ובכללן זיהוי המטרה, תהליכי מעקב אחר ביצוע המטרה, ואימון לפיתוח "נוכחות". במהלך מפגשי האימון, המאמן מוביל את המתאמן לסגל יכולות אלו, באמצעות תרגול מתמיד, עד שהוא מסגל את הכישורים להצליח בחיים באופן טבעי.

שיטת אימון לרכישת מיומנויות חיים אפקטיביות, מתרגלת מיומנויות פרטניות שנועדו לסייע למתאמן לבנות מוטיבציה אוטונומית יותר במקום העבודה. המאמן משתמש בגישת שאלת שאלות פתוחות, הקשבה פעילה, הצעת אפשרויות, מתן ומתן משוב.

הצורך בהכרה ושייכות חברתית

מחקר מקיף שנערך על ידי הסוציולוג רוברט פוטנם ופורסם בשנת 2000, תיאר את התמוטטות ההון החברתי, וההתדרדרות כלכלית בארצות הברית בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. לדבריו, הצמיחה בפופולאריות האימון האישי כמתודולוגיית למידה והתפתחות, השפיעה על הצורך העז של אנשים להתחבר לאחרים בהקשר של אובדן הון חברתי. דה האן, פרשן התנהגויות חברתיות, פרסם בשנת 2008 תיאוריה לפיה המוטיבציה הפנימית פורחת יותר בהקשרים המתאפיינים בתחושת ביטחון ושיוך.

לצד זיהוי הצרכים הפסיכולוגיים המולדים, תיאוריית ההגדרה העצמית מספקת תובנות על טבעה של מוטיבציה פנימית ומצביעה על כך שמוטיבציה חיצונית, כלומר, פעילות הנובעת מגורמים חיצוניים מבוגרים, יכולה להשפיע על מוטיבציה אוטונומית, כלומר, לבצע פעולות מתוך בחירה אישית, באמצעות תהליך של הפנמה ואינטגרציה.

תהליך האימון משפיע על שינוי מטרות ופעילויות שליליות מהעבר, ומוביל להשגת רמות גבוהות יותר של תחושת בעלות עצמית. מאמן מיומן, מכיר מושגים אלו ולכן יכול לסייע בבניית מוטיבציה ומחויבות להשגת מטרות המבטיחות רמות גבוהות יותר של הישגים.

בנוסף כדאי לקרוא על:

הכנס הבינלאומי לפסיכיאטריה

הבנת תאוריית ההגדרה העצמית

טיפול פסיכולוגי לאחר אירועים בישראל

נפש האדם היא משהו מורכב מאוד, משהו שרבים מהחוקרים מנסים להבין אותו כבר שנים רבות. בעבר, לא הייתה מודעות לפן הנפשי פסיכולוגי של האדם ופחות היו נותנים דגש לכך ומי שלא היה מתנהג בצורה נורמאלית או היה סובל מפחדים וחרדות היה נחשב "לא נורמלי" אך כיום ישנה מודעות רבה מאוד לנושא, והיום אין כמעט מישהו שאין בסביבתו מישהו שהולך לטיפול אצל פסיכולוג. כיום גם יודעים על הקשר בין הגוף ובין הנפש והדעה הרווחת בין הרופאים שצריך לטפל בפן הנפשי בכדי לפתור בעיות פיזיות. בישראל זה עוד יותר משמעותי.

למה זה יותר משמעותי?

ישראל כידוע היא מדינה מאוימת מכל הכיוונים, ואין כמעט מישהו במדינה שלא חווה פיגוע או מלחמה בצורה זו או אחרת וכולנו מכירים אנשים שנפצעו או נהרגו באירועים הללו. בגלל קצב האירועים הגבוה במדינת ישראל רבים חשים פחדים וחרדות ופנייה לפסיכולוג בשביל טיפול פסיכולוגי יכולה להפחית את התחושות הרעות ולסייע להתמודד עם בעיות. מה שפעם היה בושה היום הוא משהו ברור לכולם ומי שרואה מישהו בקרבתו שמגיב בצורה קשה לאירועים הללו חייב לדאוג שהוא יגיע לטיול כזה כמה שיותר מהר בשביל למנוע נזק עתידי בהמשך.

חרדה

למי פונים?

יש כמובן את האפשרות של טיפול פסיכולוגי פרטי מה שלא מעט בוחרים ללכת אליו, ומה גם שהדעה הרווחת שפסיכולוגיים פרטיים הם יותר טובים ומקצועיים, אך לא בטוח שהדבר נכון. הבעיה בטיפולים פרטיים היא התשלום הגבוה על כל פגישה ופגישה ולכן האופציה השנייה היא לפנות לרשויות הרווחה בשביל לקבל סיוע פסיכולוגי. ישנן גם עמותות התנדבותיות, מענה טלפוני לסובלים מחרדות ועוד אפשרויות רבות להתייעץ עם איש מקצוע על חרדה ספציפית או על בעיה שמתמשכת כבר זמן רב. אין צורך להשאיר את הבעיה עם עצמו.

בישראל אם כן לא מעט אנשים זקוקים לסיוע נפשי, אך לא מעט מאלו מתביישים לפנות לגורמים הרלוונטיים. חשוב לדעת שכמה שיותר מושכים את הבעיה היא רק מחמירה יותר ולא נפתרת מעצמה ולכן חשוב להגיע לטיפול.

קריאה מומלצת:

מהי חרדה – חרדה אינה גזירה משמיים. ישנם מספר גורמים בולטים העומדים מאחורי תופעת החרדה. כיום ישנו מגוון של שיטות טיפול שמסוגלות להקל באופן משמעותי על מצוקת החולה.

טיפול בחרדה – הקישור מפנה לאתר המציג את האופן בו ניתן לטפל בחרדה באמצעות תרופות.

oriyakabala.co.il
צור קשר: